***     Figyelmesen olvasd el a Házirendet!    ***

Házirend

Házirend 
Mosonmagyaróvári Kutyakiképző Iskola

Üdvözöljük iskolánkban. Reméljük, a nálunk töltött idő Önnek és kutyájának hasznosan és kellemesen telik majd!

Az alábbi minimumszabályok betartásával hozzájárul közösségünk sikeres és eredményes munkájához.

1. § A Házirend szabályainak betartása mindenkire nézve kötelező a kutyaiskola területén.
2. § A kiképzésre csak a kiképzési díj befizetésének igazolásával lehet járni, melyet az kutyaiskola vezetője, vagy a kiképzők ellenőriznek.
3. § (1) 18. éven aluli személyek kizárólag írásos szülői engedéllyel vehetnek részt a kutyaiskolai foglalkozásokon. Az első alkalommal az egyik szülő – gondviselő – személyes megjelenése is szükséges.
(2) Problémás kutyák részére tartott szocializációs foglakozások időtartama alatt 14 éven aluli személy nem tartózkodhat a kutyaiskola területén.
4. § Kutyavezetőnek minősül minden személy, aki akár saját akár idegen tulajdonban lévő ebbel a kutyaiskola területére belép.
5. § A kutyaiskola területén tartózkodó személyek              kötelezettségei a következők:
a) A kiképző pályán tartózkodó személyek a kiképzők utasításait mindenkor kötelesek maradéktalanul betartani.
b) Kiképzési idő alatt a kutyát pórázon tartani köteles minden kutyavezető, ettől eltérni csak a kiképzők utasítására lehet. Őrizetlenül hagyni a kutyát a kutyaiskola területén tilos!
c) A kutyaiskola területén előforduló esetleges balesetekért ill. káreseményekért kizárólag a balesetet illetve a káreseményt okozó kutya vezetőjét terheli a felelősség.
d) A kutya oltási könyvét a kutya vezetője köteles magánál tartani, és a kutyaiskola vezetője, illetve bármely kiképző kérésére felmutatni.
e) A kutyák természetes szükségleteinek elvégzését követően a kutya vezetője köteles eltakarítani az Iskola által biztosított eszközökkel.
f) Kutyáját a kutyavezető köteles biztonságos felszerelésben (kutya méretének, korának megfelelő póráz, nyakörv) felvezetni.
g) Agresszív kutyák, illetve azon ebek esetében, amelyeknél az iskolavezető indokoltnak látja, szájkosár használata kötelező. A szájkosarat levenni kizárólag az iskolavezető engedélyével szabad.
h) Minden kutyavezető köteles kutyájának ivóvizet biztosítani.
i) Kutyát kikötni kizárólag kikötőláncon, megfelelő (nem szakad el, a kutya nem tud kibújni) nyakörv használatával szabad.
j) Minden kutyavezető köteles betartani a kutyasétáltatás biztonsági, etikai, higiéniai és állatvédelmi szabályait.
6. § A kutyaiskola területén tilos:
a) Tüzelő vagy beteg kutyával a kutyaiskola területére belépni.
b) Kutyát szabadon engedni.
c) Kikötött kutyához odamenni vagy kutyát odaengedni.
d) Őrző-védő feladatok gyakorlása alatt a pályán tartózkodni.
e) Kutyát bántalmazni.
f) Más kutyáját kritizálni.
g) Más kutyáját etetni, jutalmazni. Kivéve a kutyavezető kérésére és kiképzői tanácsra.
h) Az akadályok a kutyák számára készültek, más módon, illetve célra való használatuk tilos.
7. § A kutyaiskolai foglalkozásokon résztvevők                   kötelezettségei:
a) A foglalkozások kezdési időpontjai előtt legalább 15 perccel gyülekezni a kutyaiskola területén.
b) Kötelesek a kiképzési eszközökről gondoskodni (nyakörv, kikötőlánc, póráz, játék, jutalomfalat), melyek kiválasztásában és beszerzésében igény esetén a kiképzők segítenek.
c) Őrző-védő képzésen csak a fegyelmező gyakorlatok elvégzése után lehet részt venni.
d) Az őrző-védő munka előtt a felszerelést kötelező a kiképzőnek bemutatni. (Erős bőrnyakörv, vagy hám, erős bőrpóráz vagy kikötőlánc, megfelelő karabíner)
e) A kutyák csak kiképzői felügyelettel és jóváhagyással vihetők az egyes akadályokra.
f) A kutyaiskolai foglalkozások csoport-beosztásos módszerrel kerülnek megtartásra, így mindenki kizárólag a saját csoportjának a foglalkozásai alatt tartózkodhat a pályán, illetve az kutyaiskola vezetője, vagy a csoportot vezető kiképző engedélyével.
8. § (1) A házirend többszöri, vagy súlyos megszegése, valamint az iskola fegyelmezett, biztonságos működését jelentősen akadályozó viselkedés a kutyaiskola területéről való azonnali kitiltást vonja maga után.
(2) Egyéb esetben a szabályszegő személy szóbeli figyelmeztetésben részesül.
9. § A 8 §-ban meghatározott szankciók kiszabása a kutyaiskola vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
10. § Ezen Házirend 2008. 01. 16. napján lép hatályba.


Mosonmagyaróvár, 2008. 01. 15.   


   
tilos kutya sem zacsi
kuka barhol jovo
Vannak dolgok amik
szükségesek!
...de a kutyaiskola területén... !!!!! A kutya nem fogja összeszedni!! Mindig legyen nálad zacsi!! Bele a kukába!! Mindig és mindenhol így cselekedj!! Talán ez lesz a jövő!?
   

Š Mosonmagyaróvári Kki designed by Judith